Serveis oferts

AUTÒNOMS:

Ajudem els treballadors autònoms a poder tirar endavant els seus projectes, assessorant no només a nivell fiscal, comptable i laboral, sinó que també ens involucrem en el seu negoci per poder donar els nostres millors consells.

SERVEIS PRINCIPALS

Els nostres principals serveis son:

 • Alta com a treballador autònom.
 • Facturació (ventes): Oferim gestionar-te les factures que calgui elaborar per als teus clients.
 • Gestió de factures: Tenir al dia els llibres de factures tant de ventes com de compres o despeses.
 • Fiscalitat: Gestió d’impostos obligatoris trimestrals (IRPF i IVA). Models 130, 111, 115, 303, 180, 190, 390 i declaració de la renta).
 • Gestió laboral: Tràmits per a la gestió del personal a contractar (altes, baixes, nòmines i altres)
 • Analítica del negoci: Ens involucrem i realitzem un seguiment de l’evolució del negoci.
 • A més, proporcionem el programa de facturació Quipu sense cost!
 • Altres (veure la pestanya “Altres serveis”) assessoria per autònoms

SOCIETATS I PYMES:

Oferim serveis integrals per a les societats per tal de que compleixin amb les seves obligacions fiscals, comptables, laborals i mercantils.

Ens involucrem en el negoci per tal de poder assessorar de la millor manera sobre l’evolució de l’activitat de l’empresa i a part ajudem en el control intern implantat en aquesta.

SERVEIS PRINCIPALS

Els principals serveis que oferim son:

 • Creació de la Societat: Gestionem la creació de la Societat de manera ràpida i evitant desplaçaments als socis.
 • Comptabilitat: Portem a terme la comptabilitat de l’empresa per tal de poder disposar dels llibres comptables obligatoris.
 • Fiscalitat: Gestió de tots els impostos trimestrals (o mensuals) de la Societat (IRPF, IVA i IS).
 • Laboral: Portem a terme tots els tràmits per a la gestió de personal (altes, baixes, nòmines, contractes i altes).
 • Analítica econòmico – financiera: No només realitzem un seguiment de l’estat econòmic i financer de la Societat durant l’any, sinó que també analitzem els estats financers en comparació amb anys anteriors per poder aportar conclusions útils per a la presa de decisions per par dels socis.
 • Mercantil: Preparem i enviem al Registre Mercantil les Comptes Anuals de la Societat així com els llibres obligatoris.
 • A més, proporcionem el programa de facturació Quipu sense cost!assessorament societats

DECLARACIÓ DE LA RENTA

Realitzem la declaració de la renta evaluant la situació de cada client.

declaració de la renta

ALTRES SERVEIS:

A part dels serveis comptables, fiscals i laborals, també ajudem als nostres clients gràcies a l’ajuda dels nostres col·laboradors en altres àmbits. D’aquesta manera et posem la vida més fàcil per poder avançar amb el teu projecte!

SERVEIS SECUNDARIS

Logo: Creem el teu logo de manera ràpida per tal de que puguis incloure’l a la teva web, factures, contractes, etc.

Pàgina web: T’ajudem a posar en marxa la teva pàgina web per tal de que puguis ser visible a la xarxa i aportar una imatge més professional i competitiva.

Serveis jurídics: Gràcies als nostres col·laboradors, podrem acompanyar-te davant de qualsevol situació que requereixi d’ajuda jurídica.

 

 

ELS NOSTRES PRINCIPALS OBJETIUS:

CONÈIXER EL TEU NEGOCI
ASSESSORAR-TE
AJUDAR-TE